Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát Mercy - (Giọng Hát Việt) Báo Lỗi

Ca sỹ: |

32,703 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Mercy - (Giọng Hát Việt)

Yeah Yeah Yeah x4I love youbut i gotta stay truemy morals got me on my kneesI'm begging please stop playing gamesI don't know what this iscos you got me goodjust like you knew you wouldI don't know what you dobut you do it wellI’m under your spellChorusYou got me begging you for mercywhy won't you release meyou got me begging you for mercywhy won't you release meI said release meNow you think that Iwill be something on the sidebut you got to understandthat i need a manwho can take my hand yes i doI don't know what this isbut you got me goodjust like you knew you wouldI don't know what you dobut you do it wellI’m under your spellYou got me begging you for mercywhy wont you release meyou got me begging you for mercywhy wont you release meI said you’d better release yeah yeah yeahI'm begging you for mercyyes why wont you release meI'm begging you for mercyyou got me beggingyou got me beggingyou got me beggingMercy, why wont you release meI'm begging you for mercywhy wont you release meyou got me begging you for mercyI'm begging you for mercyI'm begging you for mercyI'm begging you for mercyI'm begging you for mercyWhy wont you release me yeah yeahbreak it down

Các bài hát khác